• PATCHCORD CAT6/1859247-5

PATCHCORD CAT6/1859247-5

Giá:Call

Part number: 1859247-5

Description: Cat6 Patchcord, SL, Blue, Transparent, 5 feet

Unit: sợi

Thông số kỹ thuật
Part number: 1859247-5Description: Cat6 Patchcord, SL, Blue, Transparent,  5 feetUnit: sợi
Sản phẩm cùng loại
PATCHCORD CAT5E/1859243-7

Giá:Call

PATCHCORD CAT5E/1859243-7
Part number: 1859243 - 7

Description: Cat 53 Patchcord, SL, yel, Transparent, 7 feet

Unit: sợi
PATCHCORD CAT5E/1859243-5

Giá:Call

PATCHCORD CAT5E/1859243-5
Part number: 1859243-5

Description: Cat 5e Patchcord, SL, Yellow, Transparent, 5 feet

Unit: sợi
PATCHCORD CAT5E/1859243-4

Giá:Call

PATCHCORD CAT5E/1859243-4
Part number: 1859243 - 4

Description: Cat 5e Patchcord, SL, Yellow, Transparent, 4 feet

Unit: Sợi
PATCHCORD CAT5E/1-1859241-0

Giá:Call

PATCHCORD CAT5E/1-1859241-0
Part number: 1-1859241-0

Description: Cat 5e Patchcord, SL, Red, Transparent, 10 feet

Unit: sợi
PATCHCORD CAT5E/1-1859243-0

Giá:Call

PATCHCORD CAT5E/1-1859243-0
Part number: 1-1859243-0

Description: Cat 5e Patchcord, SL, Yel, Transparent, 10 feet

Unit: sợi
PATCHCORD CAT5E/1859241-7

Giá:Call

PATCHCORD CAT5E/1859241-7
Part number: 1859241-7

Description: Cat 5e Patchcord, SL, Red, Transparent, 7 feet

Unit: sợi
PATCORD CAT5E/1859241-5

Giá:Call

PATCORD CAT5E/1859241-5
Part number: 1859214-5

Description: Cat 5e Patchcord, SL, Red, Transparent, 5 feet

Unit: sợi
PATCHCORD CAT5E/1859241-4

Giá:Call

PATCHCORD CAT5E/1859241-4
Part number: 1859241 - 4

Description: Cat 5e Patchcord, SL, Red, Transparent, 4 feet

Unit: sợi
PATCHCORD CAT5E/1-1859239-0

Giá:Call

PATCHCORD CAT5E/1-1859239-0
Part number: 1-1859239-0

Description: Cat 5e Patchcord, SL, Blue, Transparent, 10 feet

Unit: Sợi
Trang chủ ]  [ Trở lại ]