patchcord_-cat_6jpg1
patchcord_-cat_6jpg1

PATCHCORD CAT6/1859247-4

Mã sản phẩm #1859247-4

Thông tin mô tả

Part number1859247-4
DescriptionCat6 Patchcord, SL, Blue, Transparent, 4 feet
Unitsợi
Thông số kỹ thuật
Part number 1859247-4
Description Cat6 Patchcord, SL, Blue, Transparent, 4 feet
Unit sợi
'fw-product-category'
'fw-product'