patchcord_-cat_6jpg1
patchcord_-cat_6jpg1

PATCHCORD CAT6/1-1859247-0

Mã sản phẩm #1-1859247-0

Thông tin mô tả

Part number1-1859247-0
Description Cat6 Patchcord, SL, Blue, Transparent, 10 feet
Unitsợi
Thông số kỹ thuật
Part number 1-1859247-0
Description Cat6 Patchcord, SL, Blue, Transparent, 10 feet
Unit sợi
'fw-product-category'
'fw-product'