Outside Plant, Armored, Gel-Free

Mã sản phẩm #760053314

Thông tin mô tả

Hãng sản xuấtCommscope
Trạng tháiCòn hàng
Tình trạngMới 100%
Thông số kỹ thuật

CommScope® Fiber Optic Cable, Outside Plant, Armored, Gel-Free

Fiber Core

Description

OM4

OM3

SM
4

CommScope® Fiber Optic Cable, OutDoor, Armored, Gel-Free, 4 Fibers

760210823

760238353

760098442

6

CommScope® Fiber Optic Cable, OutDoor, Armored, Gel-Free, 6 Fibers

760098442

760053611

760053272

8

CommScope® Fiber Optic Cable, OutDoor, Armored, Gel-Free, 8 Fibers

760238344

760238354

760205401

12

CommScope® Fiber Optic Cable, OutDoor, Armored, Gel-Free, 12 Fibers

760053736

760053736

760053280

24

CommScope® Fiber Optic Cable, OutDoor, Armored, Gel-Free, 24 Fibers

760053744  
760053637  
 760053298  
48

CommScope® Fiber Optic Cable, OutDoor, Armored, Gel-Free, 48 Fibers

760053769  
760053652  
760053314