OUTDOOR FIBER OPTICA CABLE

Mã sản phẩm #1- 769509- 4

Thông tin mô tả

DescriptionFO Cable, Outdoor, All-Dielectric, 6F, SM
UnitMét
Thông số kỹ thuật
Part number 1- 769509- 4
Description FO Cable, Outdoor, All-Dielectric, 6F, SM
Unit Mét