out_door_fiber_cable
out_door_fiber_cable

OUTDOOR FIBER OPTIC CABLE

Mã sản phẩm #1- 769510- 8

Thông tin mô tả

DescriptionFO Outdoor Cable, All-Dielectric 50/125 XG, 12 fiber
Unitmét
Thông số kỹ thuật
Part number 1- 769510- 8
Description FO Outdoor Cable, All-Dielectric 50/125 XG, 12 fiber
'fw-product-category'
'fw-product'