OUTDOOR FIBER OPTIC CABLE

Mã sản phẩm #1- 769507- 8

Thông tin mô tả

DescriptionFO Outdoor Cable, All-Dielectric 50/125 XG, 4 fiber
Unitmét
Thông số kỹ thuật
Part number 1- 769507- 8
Description FO Outdoor Cable, All-Dielectric 50/125 XG, 4 fiber
Unit mét