• FireEye NX Series (Giải pháp an ninh mạng)
  • FireEye NX Series (Giải pháp an ninh mạng)
  • FireEye NX Series (Giải pháp an ninh mạng)

FireEye NX Series (Giải pháp an ninh mạng)

Giá:Call

NX series là sự kết hợp giữa công nghệ lõi MVX (Multi-Vector Virtual Execution) với kỹ thuật IPS (Intrusion Prevention System) và cập nhật DTI từ FireEye, giúp bảo vệ người dùng trước các tấn công có chủ đích (APT – Advanced Persistent Threat) qua truy cập Internet. Giải pháp NX có thể được triển khai nhanh chóng dưới nhiều hình thức Inline, SPAN/TAP mà không gây xáo trộn thiết kế ban đầu của hệ thống mạng sẵn có.

Thông số kỹ thuật
Product Feature Benefit FireEye Network Security Essentials FireEye Network Security
Detect advanced, targeted and evasive threats traditional security solutions miss
Signature-less threat detection (MVX service) Detects multi-flow, multi-stage, zero-day, polymorphic, ransomware and other advanced attacks
Real-time and retroactive detection Detects known and unknown threats in real time while also enabling back-in-time detection of threats
Multi-vector correlation Automates validation and blocking of attacks across multiple vectors Cloud email and endpoint Email (on-premise or cloud), file and endpoint
Multi-OS, multi-file and multi-application Support Supports heterogeneous endpoint environments for a wide range of applications
Hardened hypervisor Provides evasion proofing
Rapidly respond and contain the impact of intrusions
Real-time inline blocking Immediately stops attacks
Signature-based IPS Detection Automates and accelerates triaging of traditionally noisy alerts to eliminate overhead
Riskware Detection Categorizes critical and non-critical malware to prioritize response resources
Integrated security workflows Pivots from detection to investigation and response Endpoint Forensics Endpoint Forensics Enterprise Forensics
Actionable contextual intelligence Accelerates containment of advanced threat with in-depth information about the attack and attacker
High Availability (HA) Provides resilient defense
Continually adapt to the evolving threat landscape
Real-time threat intelligence sharing Globally-shares real evidence to immediately block previously unknown attacks and accelerate response
Custom and third-party threat intelligence (STIX)* Allows ingestion of non-FireEye indicators into the intelligence-driven analytics engines
Strategic threat intelligence Enables a proactive assessment of threat landscape changes and empowers a lean-forward security posture
Scale and remain flexible as the organization grows or the delivery mode of IT services changes
Supported bandwidths 10 Mbps – 2 Gbps 10 Mbps – 8 Gbps
Supported users 50 – 20,000 50 – 80,000
Supported NX Series Integrated or Network Smart Node (cloud-only)Physical: NX 900 – NX 4420, NX 7500 Virtual: NX 1500V – NX 6500V Distributed mode: FireEye Cloud MVX only Integrated appliance or Network Smart NodePhysical: NX 900 – NX 10550** Virtual: NX 1500V – NX 6500V Distributed mode: FireEye Cloud MVX or MVX Smart Grid MVX Smart Grid Physical: VX 5500, VX 12500
MVX capabilities Integrated appliances FireEye Cloud MVX Integrated appliances MVX Smart Grid FireEye Cloud MVX
Supported form factors Physical, virtual, cloud Physical, virtual, cloud
Deployment models Integrated and cloud-based distributed Integrated, on-premise and cloud-based distributed
Cost-free integrated / distributed migration
  * Only supported on fourth-generation (NX x4xx) and newer appliances configured in the integrated mode. ** All third-generation (NX x3xx) and newer devices can be converted to Network Smart Nodes as part of a distributed deployment. Chi tiết Spec Sheet, vui lòng tham khảo và download tại đây
Sản phẩm cùng loại
FireEye Products

Giá:Call

FireEye Products
https://www.fireeye.com/
Service FireEye

Giá:Call

Service FireEye
https://www.fireeye.com/services.html
FireEye CM Series (Giải pháp quản lý tập trung)

Giá:Call

FireEye CM Series (Giải pháp quản lý tập trung)
Giải pháp CM series cho phép quản lý tập trung nhiều thiết bị FireEye trên 1 giao diện duy nhất.
- Thiết lập và tinh chỉnh cấu hình thiết bị.
- Hiển thị toàn bộ thông tin về tình trạng thiết bị, các cảnh báo, báo cáo.
- Cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị được quản lý theo thời gian thực.
FireEye HX Series (Giải pháp bảo vệ thiết bị đầu cuối)

Giá:Call

FireEye HX Series (Giải pháp bảo vệ thiết bị đầu cuối)
Bảo vệ điểm cuối hoặc điểm cuối từ xa chống lại các mối đe dọa và khai thác chưa biết.
Với việc khai thác những lỗ hổng ngày thứ 0 (zero day), hacker có thể vượt qua các phần mềm bảo vệ thiết bị đầu cuối (Endpoint Protection platform - EPP) truyền thống với công nghệ so sánh mẫu (signature-based) và tập trung vào các mối đe dọa đơn. Bằng cách tích hợp chống virus và mã độc, phân tích hành vi, FireEye Endpoint Security đã đưa ra lựa chọn EPP mạnh mẽ hơn để phát hiện và ngăn chặn các đe dọa an ninh mạng. Công nghệ lõi MVX của FireEye cho phép kiểm tra so sánh mẫu kết hợp với phân tích để tìm và loại bỏ hoạt vi đáng ngờ.
Với FireEye Endpoint Security các tổ chức có thể chủ động phát hiện, ngăn ngừa, kiểm tra, phân tích và chứa các mối đe dọa đã biết và chưa biết ở bất kỳ điểm cuối nào. Giải pháp triển khai linh hoạt dưới dạng thiết bị phần cứng (appliance), thiết bị ảo (virtual appliance) hoặc trên nền Điện toán đám mây và gói phần mềm cài trên các thiết bị đầu cuối.
FireEye EX series (Giải pháp bảo vệ Thư điện tử)

Giá:Call

FireEye EX series (Giải pháp bảo vệ Thư điện tử)
Giải pháp FireEye EX/ETP giúp phát hiện và ngăn chặn tấn công có chủ đích (APT - Advanced Persistent Threat) qua thư điện tử. Với việc tích hợp nền tảng công nghệ độc quyền MVX vào thiết bị phần cứng và điện toán đám mây, sản phẩm cho phép giảm sự phụ thuộc vào việc nhận dạng các đe dọa an ninh theo mẫu có sẵn (signature-based).
Trang chủ ]  [ Trở lại ]