Các sản phẩm trong Wireless Acceess Point

SMC2555W – AG2

Giá:Call

SMC2555W – AG2
EliteConnect Universal 2.4GHz/5GHz
Tốc độ 11/54/108 Mbps tần số 2.4/5GHz
Chuẩn IEEE 802.11g/a/bg
SMC2552W – G2

Giá:Call

SMC2552W – G2
EliteConnect Universal 2.4GHz GHz
Tốc độ 11/54 Mbps tần số 2.4/5GHz
Chuẩn IEEE 802.11g/b
SMCWBR14S – N4

Giá:Call

SMCWBR14S – N4
The Barricade™ N Broadband Router - 4 port Lan 10/100 tự động chuyển đổi MDIX
SMCWBR14S – N3

Giá:Call

SMCWBR14S – N3
The Barricade™ N Broadband Router - 4 port Lan 10/100 tự động chuyển đổi MDIX
SMC2890W – AG

Giá:Call

SMC2890W – AG
11a/g Wireless Access Point/Bridge
SMCWBR11S – 3GN

Giá:Call

SMCWBR11S – 3GN
Wireless Mini Router/AP - 1-port 10/100Mbps UTP Auto-MDI-MDIX, 1 10/100 WAN port
SMCWGBR14 – N130

Giá:Call

SMCWGBR14 – N130
4-port 10/100/1000 LAN switch, high speed Wireless-N (draft 802.11n) access point
SMCWGBR14 – N

Giá:Call

SMCWGBR14 – N
4-port 10/100/1000 LAN switch, high speed Wireless-N (draft 802.11n) access point
SMCWEB – N

Giá:Call

SMCWEB – N
Access Point and Ethernet Client, with speeds up to 300Mbps and Wireless Intelligent Stream Handling Technology.
SMCPWR – INJ4

Giá:Call

SMCPWR – INJ4
Thiết bị kết SMC2552 và SMC2555 với dây mạng RJ45, DC để lấy nguồn điện thay thế nguồn thông thường AC.
Trang chủ ]  [ Trở lại ]