Các sản phẩm trong Eaton

EDX 10000H

Giá:Call

EDX 10000H
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (On-Line Double Conversion), công nghệ IGBT

Công suất: 1000VA/700W
EDX20K4E

Giá:Call

EDX20K4E
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (On-Line Double Conversion), công nghệ IGBT

Công suất: 20kVA/16kW
EDX40K4E

Giá:Call

EDX40K4E
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (On-Line Double Conversion), công nghệ IGBT

Công suất: 40kVA/32kW
ENV 600H

Giá:Call

ENV 600H
Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR).
Công suất: 600VA/360W.
EATON 5E500I- 500VA

Giá:Call

EATON 5E500I- 500VA
Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR)

Công suất: 500VA/300W
EATON 5E1100IUSB- 1100VA

Giá:Call

EATON 5E1100IUSB- 1100VA
Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR)

Công suất: 1100VA/660W
EATON 5E1500IUSB- 1500VA

Giá:Call

EATON 5E1500IUSB- 1500VA
Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR)

Công suất: 1500VA/900W
EATON 5E2000IUSB- 2000VA

Giá:Call

EATON 5E2000IUSB- 2000VA
Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR)

Công suất: 2000VA/1200W
Trang chủ ]  [ Trở lại ]