Các sản phẩm trong Eaton

EATON 9PX- 8000VA

Giá:Call

EATON 9PX- 8000VA
Công suất: 8000VA/7200W

Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
EATON 9PX- 6000VA

Giá:Call

EATON 9PX- 6000VA
Công suất: 6000VA/5400W

Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
EATON 9PX- 5000VA

Giá:Call

EATON 9PX- 5000VA
Công suất: 5000VA/4500W

Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
EATON 9130

Giá:Call

EATON 9130
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Double Conversion Online).

Dải công suất: 700-3000VA với loại lắp rack và 700-6000VA với loại lắp đứng.

Hệ số công suất đầu ra: 0.9
EATON 9130- 1000VA

Giá:Call

EATON 9130- 1000VA
Công suất: 1000VA/900W

Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)

Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount)
EATON 9130- 1500VA

Giá:Call

EATON 9130- 1500VA
Công suất: 1500VA/1350W

Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)

Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount)
EATON 9130- 2000VA

Giá:Call

EATON 9130- 2000VA
Công suất: 2000VA/1800W

Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)

Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount)
EATON 9130- 3000VA

Giá:Call

EATON 9130- 3000VA
Công suất: 3000VA/2700W

Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)

Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount)
EDX 1000H

Giá:Call

EDX 1000H
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (On-Line Double Conversion), công nghệ IGBT

Công suất: 1000VA/700W
EDX 2000H

Giá:Call

EDX 2000H
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (On-Line Double Conversion), công nghệ IGBT

Công suất: 2000VA/1400W
EDX 3000H

Giá:Call

EDX 3000H
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (On-Line Double Conversion), công nghệ IGBT

Công suất: 3000VA/2100W
EDX 6000H

Giá:Call

EDX 6000H
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (On-Line Double Conversion), công nghệ IGBT

Công suất: 6000VA/4200W
Trang chủ ]  [ Trở lại ]