Các sản phẩm trong Eaton

EATON 9E- 20KVA

Giá:Call

EATON 9E- 15KVA

Giá:Call

EATON 9E- 10KVA

Giá:Call

Giá:Call

EATON 5E650iUSB- 650VA

Giá:Call

EATON 5E650iUSB- 650VA
Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR)

Công suất: 650VA/360W
EATON 9PX- 11KVA

Giá:Call

EATON 9PX- 11KVA
Công suất: 11000VA/10000W

Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
EATON 9PX- 8000VA

Giá:Call

EATON 9PX- 8000VA
Công suất: 8000VA/7200W

Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
EATON 9PX- 6000VA

Giá:Call

EATON 9PX- 6000VA
Công suất: 6000VA/5400W

Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
EATON 9PX- 5000VA

Giá:Call

EATON 9PX- 5000VA
Công suất: 5000VA/4500W

Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
EATON 9130

Giá:Call

EATON 9130
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Double Conversion Online).

Dải công suất: 700-3000VA với loại lắp rack và 700-6000VA với loại lắp đứng.

Hệ số công suất đầu ra: 0.9
EATON 9130- 1000VA

Giá:Call

EATON 9130- 1000VA
Công suất: 1000VA/900W

Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)

Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount)
Trang chủ ]  [ Trở lại ]