Các sản phẩm trong Eaton

Giá:Call

EATON 5PX3000iRT2U
Công suất: 3000VA/2700W

Công nghệ: Tương tác đường dây (Line-Interactive ), tự động ổn định điện áp (AVR)

Giá:Call

EATON 5PX2200iRT
Công suất: 2200VA/1980W

Công nghệ: Tương tác đường dây (Line-Interactive ), tự động ổn định điện áp (AVR)

Giá:Call

EATON 5PX1500iRT
Công suất : 1500VA/1350W

Công nghê: Tương tác đường dây (Line-Interactive ), tự động ổn định điện áp (AVR)
EATON 9E- 20KVA

Giá:Call

EATON 9E- 15KVA

Giá:Call

EATON 9E- 10KVA

Giá:Call

Giá:Call

EATON 5E650iUSB- 650VA

Giá:Call

EATON 5E650iUSB- 650VA
Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR)

Công suất: 650VA/360W
EATON 9PX- 11KVA

Giá:Call

EATON 9PX- 11KVA
Công suất: 11000VA/10000W

Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
Trang chủ ]  [ Trở lại ]