Các sản phẩm trong Sản phẩm khác

Cablexa Module SFP 120km

Giá:19.900.000 VND

Cablexa Module SFP 120km
CABLEXA SFP, 1.25GB/S, 1000BASE-EZX, SMF, 1550NM, DUPLEX LC, 120KM TRANSCEIVER MODULE
Tương thích mọi switch
Trang chủ ]  [ Trở lại ]