Các sản phẩm trong Máy fax

FAX-2840

Giá:Call

FAX-2840
Laser FAX
- Tốc độ modem: 33.6Kbps
- Tự động nạp bản gốc 21 trang
- Tốc độ in : 21 trang / phút
- Khay giấy: 250 trang
- Quay số nhanh: 272 số
- Hai dòng ký tự
Trang chủ ]  [ Trở lại ]