Các sản phẩm trong Latitude 3000 Series

LATITUDE 3540

Giá:Call

LATITUDE 3540
Máy tính xách tay Latitude 3540 4th Generation Intel ® Core i3 – 4010U processor 4th Generation Intel ® Core i5 – 4200U processor 4th Generation Intel ® Core i5 – 4300U processor 4th Generation Intel ® Core i7 – 4500U processor (offered only in Brazil)
LATITUDE 3440

Giá:Call

LATITUDE 3440
Máy tính xách tay Latitude 3440 4th Generation Intel ® Core i3 – 4010U processor 4th Generation Intel ® Core i5 – 4200U processor 4th Generation Intel ® Core i5 – 4300U processor 4th Generation Intel ® Core i7 – 4500U processor (offered only in Brazil)
LATITUDE 3330

Giá:Call

LATITUDE 3330
Máy tính xách tay Latitude 3330 3rd Generation Intel ® Core i5 – 3337U processor 3rd Generation Intel ® Core i3 – 3227U processor   (available July 2013) 2nd Generation Intel ® Core i3 – 2375M processor Intel® Celeron Processor 1007U
Trang chủ ]  [ Trở lại ]