Các sản phẩm trong Eaton 9PX

EATON 9PX- 11KVA

Giá:Call

EATON 9PX- 11KVA
Công suất: 11000VA/10000W

Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
EATON 9PX- 8000VA

Giá:Call

EATON 9PX- 8000VA
Công suất: 8000VA/7200W

Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
EATON 9PX- 6000VA

Giá:Call

EATON 9PX- 6000VA
Công suất: 6000VA/5400W

Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
EATON 9PX- 5000VA

Giá:Call

EATON 9PX- 5000VA
Công suất: 5000VA/4500W

Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
Trang chủ ]  [ Trở lại ]