Các sản phẩm trong Eaton 9130

EATON 9130

Giá:Call

EATON 9130
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Double Conversion Online).

Dải công suất: 700-3000VA với loại lắp rack và 700-6000VA với loại lắp đứng.

Hệ số công suất đầu ra: 0.9
EATON 9130- 1000VA

Giá:Call

EATON 9130- 1000VA
Công suất: 1000VA/900W

Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)

Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount)
EATON 9130- 1500VA

Giá:Call

EATON 9130- 1500VA
Công suất: 1500VA/1350W

Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)

Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount)
EATON 9130- 2000VA

Giá:Call

EATON 9130- 2000VA
Công suất: 2000VA/1800W

Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)

Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount)
EATON 9130- 3000VA

Giá:Call

EATON 9130- 3000VA
Công suất: 3000VA/2700W

Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)

Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount)
Trang chủ ]  [ Trở lại ]