Các sản phẩm trong Eaton 5PX

Giá:Call

EATON 5PX3000iRT2U
Công suất: 3000VA/2700W

Công nghệ: Tương tác đường dây (Line-Interactive ), tự động ổn định điện áp (AVR)

Giá:Call

EATON 5PX2200iRT
Công suất: 2200VA/1980W

Công nghệ: Tương tác đường dây (Line-Interactive ), tự động ổn định điện áp (AVR)

Giá:Call

EATON 5PX1500iRT
Công suất : 1500VA/1350W

Công nghê: Tương tác đường dây (Line-Interactive ), tự động ổn định điện áp (AVR)
Trang chủ ]  [ Trở lại ]