Các sản phẩm trong Eaton 5E

EATON 5E650iUSB- 650VA

Giá:Call

EATON 5E650iUSB- 650VA
Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR)

Công suất: 650VA/360W
EATON 5E500I- 500VA

Giá:Call

EATON 5E500I- 500VA
Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR)

Công suất: 500VA/300W
EATON 5E1100IUSB- 1100VA

Giá:Call

EATON 5E1100IUSB- 1100VA
Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR)

Công suất: 1100VA/660W
EATON 5E1500IUSB- 1500VA

Giá:Call

EATON 5E1500IUSB- 1500VA
Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR)

Công suất: 1500VA/900W
EATON 5E2000IUSB- 2000VA

Giá:Call

EATON 5E2000IUSB- 2000VA
Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR)

Công suất: 2000VA/1200W
Trang chủ ]  [ Trở lại ]