Các sản phẩm trong Eaton 5130

EATON 5130 (1250VA/1125W)

Giá:Call

EATON 5130 (1250VA/1125W)
Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR).

Công suất: 1250VA/1125W.

Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 294V AC).
EATON 5130 (1750VA/1600W

Giá:Call

EATON 5130 (1750VA/1600W
Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR).

Công suất: 1750VA/1600W.

Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 294V AC).
EATON 5130 (2500VA/2250W)

Giá:Call

EATON 5130 (2500VA/2250W)
Công suất: 2500VA/2250W.

Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR).

Tương thích với máy phát điện.
EATON 5130 (3000VA/ 2700W)

Giá:Call

EATON 5130 (3000VA/ 2700W)
Công suất: 3000VA/2700W.

Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR).

Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 294V AC).
Trang chủ ]  [ Trở lại ]