Các sản phẩm trong Broadband Router

SMC7904WBRA-N

Giá:Call

SMC7904WBRA-N
Wireless Draft 11n v2.0 ADSL2+ Barricade Router/Bridge Modem
4 cổng 10/100 UTP, ITU G.992.5 Tốc độ tải dữ liệu xuống 24Mbps và tốc độ đưa dữ liệu lên 1Mbps
SMC7904WBRA4

Giá:Call

SMC7904WBRA4
Wireless ADSL2+ Barricade Router/Bridge Modem
SMC7901WBRA2

Giá:Call

SMC7901WBRA2
Wireless ADSL2+ Barricade Router/Bridge Modem - 1 port 10/100 UTP, Wireless 11b/g
Trang chủ ]  [ Trở lại ]