Các sản phẩm trong CommScope

STANDARD RACK (CỬA LƯỚI PHẲNG)

Giá:Call

STANDARD RACK (CỬA LƯỚI PHẲNG)
Part number: 2- 1427506- 2


Description: 19’’, 27U, STD RAck 800 x 1100, cửa lưới phẳng


Unit: chiếc
STANDARD RACK (CỬA LƯỚI PHẲNG)

Giá:Call

STANDARD RACK (CỬA LƯỚI PHẲNG)
Part number: 4- 1427503- 2


Description: 19’’, 27U, STD Rack 600 x 1100, cửa lưới phẳng


Unit: chiếc
STANDARD RACK (CỬA LƯỚI PHẲNG)

Giá:Call

STANDARD RACK (CỬA LƯỚI PHẲNG)
Part number: 4- 1427506- 2


Description: 19’’, 42U, STD Rack, 800x1100, cửa lưới phẳng


Unit: Chiếc
STANDARD RACK (CỬA LƯỚI PHẲNG)

Giá:Call

STANDARD RACK (CỬA LƯỚI PHẲNG)
Part number: 2- 1427506- 2


Description: 19’’, 27U, STD RAck 800 x 1100, cửa lưới phẳng


Unit: chiếc
STANDARD RACK (CỬA LƯỚI CONG)

Giá:Call

STANDARD RACK (CỬA LƯỚI CONG)
Part number: 4- 1427502- 3

Description: 19’’, 42U, STD Rack 600 x 600

Unit: Chiếc
STANDARD RACK (CỬA LƯỚI CONG)

Giá:Call

STANDARD RACK (CỬA LƯỚI CONG)
Part number: 4 - 1427506- 3


Description: 19’’, 42U STD Rack 800 x 1100


Unit: Chiếc
STANDARD RACK (CỬA LƯỚI CONG)

Giá:Call

STANDARD RACK (CỬA LƯỚI CONG)
Part number: 2 - 1427506- 3


Description: 19’’, 27U STD Rack 800 x 1100


Unit: Chiếc
STANDARD RACK (CỬA LƯỚI CONG)

Giá:Call

STANDARD RACK (CỬA LƯỚI CONG)
Part number: 4 - 1427503 -3

Description: 19’’, 42U STD Rack 600 x 800


Unit: chiếc
STANDARD RACK (CỬA LƯỚI CONG)

Giá:Call

STANDARD RACK (CỬA LƯỚI CONG)
Part number: 2- 1427504- 3


Description: 19’’, 27U, STD Rack 600 x 1100


Unit: Chiếc
STANDARD RACK (CỬA LƯỚI CONG)

Giá:Call

STANDARD RACK (CỬA LƯỚI CONG)
Part number: 4 - 1427504- 3


Description: 19’’, 42U, STD Rack 600 x 1100


Unit: Chiếc
PHIẾN THOẠI TYCO

Giá:Call

PHIẾN THOẠI TYCO
Part number: 8-1199203-0

Description: 10 pair Disconnection Magazine, White (10pcs/box)

Unit: Box
BẢO AN 5 TIẾP ĐIỂM CHỐNG QUÁ DÒNG, QUÁ ÁP

Giá:Call

BẢO AN 5 TIẾP ĐIỂM CHỐNG QUÁ DÒNG, QUÁ ÁP
Description: 5 point, over voltage + overcurrent protection, 230V gas discharge tube

Part number: 5 - 12200296 - 8

Unit: chiếc
Trang chủ ]  [ Trở lại ]