KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 

Khi B Ngành/Chính Ph:

 

–  Bộ tài chính (Server/Storage)

 

–  Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội (Server/Storage)

 

–  Trung tâm Hội nghị Quốc Gia – NCC (Datacenter)

 

Khi Ngân Hàng/Tài Chính

 

–  Trung tâm dữ liệu ngân hàng Nông Nghiệp – Chi nhánh Giải Phóng (Datacenter)

 

–  Chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng ACB (UPS Eaton)

 

–  Chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng MB (UPS Eaton)

 

–  Trung tâm dự phòng dữ liệu – Ngân hàng Vietinbank (Datacenter)

 

–  Tập đoàn Bảo Việt (Datacenter)

 

* Khi Vin Thông/Đin T

 

–  Trung tâm dữ liệu VDC (Server/Storage)

 

–  Viettel Telecom (Máy hàn cáp quang, máy chủ, máy tính)

 

–  Nhà máy Canon (UPS Eaton, cáp quang)

 

Khi Tòa Nhà

 

–  Tòa nhà tài chính dầu khí PVFC – 22 Ngô Quyền (Cáp cấu trúc cho tòa nhà và DC, giải pháp AMPTRAC)

 

–  Tòa nhà tài chính dầu khí PVFC Đà Nẵng (Cáp cấu trúc)

 

–  Tòa nhà SeaBank 25 Trần Hưng Đạo (Cáp cấu trúc cho tòa nhà và cho DC, giải pháp AMPTRAC)

 

–  Tòa nhà CMC (Cáp cấu trúc)

 

–  Tòa nhà HH2 (Cáp cấu trúc)

 

–  Tòa nhà VietSov Petro Vũng Tầu (Cáp cấu trúc)

 

–  Tòa nhà Thanh tra  Chính Phủ (Cáp cấu trúc)

 

–  Tòa nhà Ngân hàng Nông Nghiệp (Cáp cấu trúc)

 

–  Dự án 12 tòa nhà bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình (Mạng LAN, VOICE, Switch Edge – core/SMC, tổng đài…)

 

–  Tòa nhà Bitexco 68 tầng (Cáp cấu trúc)

 

–  Tòa nhà BIDV 194 Trần Quang Khải (Cáp cấu trúc)

 

–  Tòa nhà Phụ nữ (Cáp cấu trúc)

Trang chủ ]  [ Trở lại ]