HỆ THỐNG CHỨNG CHỈ DELL EMC

HỆ THỐNG CHỨNG CHỈ DELL EMC

Dell là một trong những công ty điện toán hàng đầu toàn cầu, cung cấp nhiều lựa chọn đào tạo cho người dùng cuối cũng như chứng nhận cho các chuyên gia công nghệ thông tin (IT). Dell sáp nhập với Tập đoàn EMC vào cuối năm 2016, và công ty mới này đã được

Trang chủ ]  [ Trở lại ]